Polityka prywatności

Klauzula informacyjna i polityka informacyjna

Polityka informacyjna/bezpieczeństwa
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż Pana/i dane są przetwarzane przez Fundację Droga w Przyszłość w organizacji z siedziba w Wołowie.

Wypełniając wymóg wynikający z w/w Rozporządzenia informuję, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Fundację Droga w Przyszłość w organizacji z siedziba w Wołowie.
 • Pana/i dane osobowe mogą być przetwarzane do celów związanych z w celach przesyłania informacji dotyczących działań Fundacji.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Nadto, informuję, że posiada Pan/i prawo:

 • Żądania od Administratora danych osobowych dostępu do Pana/i danych osobowych, a w szczególności ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Do przenoszenia Pana/i danych osobowych.
 • Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości otrzymywania informacji od Fundacji Droga w Przyszłość w organizacji z siedziba w Wołowie.

 

Polityka informacyjna/bezpieczeństwa
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Fundację Droga w Przyszłość w organizacji z siedziba w Wołowie w celach przesyłania informacji dotyczących działań Fundacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018, poz. 1000). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Droga w Przyszłość w organizacji z siedziba w Wołowie. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Close

KONTAKT

Jeśli masz pytania odnoszące się do innych kwestii - napisz, a my z chęcią na nie odpowiemy.

 • Subscribe error, please review your email address.

  Close

  You are now subscribed, thank you!

  Close

  There was a problem with your submission. Please check the field(s) with red label below.

  Close

  Your message has been sent. We will get back to you soon!

  Close