ZENON BUJACZ

MIEJSCE 1

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pracowałem jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołowie. Aktywnie działałem w Szkolnym Związku Sportowym na rzecz Wołowa i województwa. Obecnie zaangażowany jestem w sprawy społeczne jako Radny Miejskiej w Wołowie. Mam zamiar wspierać inicjatywy z zakresu sportu i kultury a także działania ukierunkowane na seniorów.

GRAŻYNA RACKA

MIEJSCE 2

Jestem wieloletnim pedagogiem z powołania. Pracowałam w przedszkolu jako nauczyciel a następnie jako dyrektor. Pełniłam funkcję dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, byłam wizytatorem w Kuratorium Wrocławskim. Sprawy oświaty są mi bardzo bliskie i ważne. Obecnie jestem radną i reprezentuję interesy mieszkańców, upominam się o realizację ich postulatów.

JOANNA TRZEŚNIOWSKA

MIEJSCE 3

Od ponad 20 lat mieszkam w Wołowie. Tutaj też spędzam czas z Rodziną i Przyjaciółmi. Wołów to Moje ukochane miasto... z wyboru. Posiadam prawie 20 letnie doświadczenie w logistyce i transporcie, które zdobywałam w jednej ze spółek PCC. Obecnie współprowadzę rodzinną firmę. Chciałabym pomóc seniorom pokonac wykluczenie cyfrowe w zakresie szkoleń z obsługi on-line.

JAKUB WILK

MIEJSCE 4

Mam 44 lata. Ponad 40 lat jestem mieszkańcem Gminy Wołów, a od prawie 10 lat mieszkam w Starym Wołowie. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa, specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Już prawie 20 lat pracuję w zawodzie inżyniera budownictwa. Od 5 lat prowadzę własną działalność gospodarczą.

AGNIESZKA SPIAK

MIEJSCE 5

W gminie Wołów mieszkam od 2015 roku. Jestem , żoną i mamą dwóch synów Mikołaja i Franciszka. Mikołaj jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Kolejny już rok szkolny pełnię funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Jako rodzic dziecka z niepełnosprawnością spotykam się często z różnego rodzaju problemami.

BARTOSZ WOLANIN

MIEJSCE 6

Mam 36 lat, z Gminą Wołów jestem związany od urodzenia, wychowałem się i mieszkam we Wrzosach. Mam żonę Kasię i dwójkę dzieci, maluchy Wiktora i Wiolettę. Od przeszło 10 lat zajmuję się budową i eksploatacją infrastruktury technicznej, głównie wodociągowej i kanalizacyjnej. Ukończyłem dwa kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej- Ochronę i Inżynierię Środowiska oraz studia podyplomowe, m.in. Zarządzanie w sektorze publicznycnym - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

DARIA DOLIŃSKA

MIEJSCE 7

Mam 41 lat i jestem mieszkanką Wołowa. Chętnie angażuję się w sprawy społeczne związane głównie z pomocą innym osobom. Społeczność lokalna powinna wspierać się w trudnych momentach, a w obliczu wyzwań łączyć siły. Jako Radna mam zamiar dbać o dobre relacje, które mogą zapanpwać w Radzie Miejskiej. Chciałabym, aby dyskusja nad sprawami ważnymi przebiegała bez zbędnych wywodów personalnych. Ważne jest przecież to co chcemy osiągnąć razem. Mam nadzieję, że 7 kwietnia uda nam się zmienić Wołów na lepsze.

MARIUSZ SZEWC

MIEJSCE 8

Mam 40 lat i jestem rodowity Wołowianinem. Mam dwójkę dzieici i wspaniałą żonę. Z wykształcenia jestem absolwentem WSB we Wrocławiu. Od kilkunastu lat prowadzę działalność gospodarczą w naszym mieście. Moje atuty to uczciwość oraz umiejętność słuchania innych a także utożsamiania się z ich problemami, tak aby znaleźć sposób by im pomóc. Jeśli zaufacie Państwo mojej osobie będę starał się wspomóc rozwój małych i średnich firm, co w konsekwencji przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy na terenie Miasta i Gminy Wołów.