PAWEŁ CZARNY

MIEJSCE 1

Obecnie sprawuję funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu Dolnym. Od 2018 roku jestem również Radnym Rady Miejskiej w Wołowie, gdzie zasiadam w Komisji Finansów i Budżetu. W przeszłości realizowałem się zawodowo w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie oraz instytucjach rządowych, a także spółkach prawa handlowego. W przyszłości chciałbym, aby w Wołowie powstała pełnoprawna obwodnica miejska, która znacząco usprawni transport drogowy w mieście.

EMILIA BARBARA ŚWIĄTEK

MIEJSCE 2

Jestem kosmetyczką od 40 lat i nadal spełniam się czynnie zawodowo, prowadząc gabinet kosmetyczny. Dodatkowo jestem singielką, mamą i babcią. Sporo czasu poświęcam mojej wnusi. bo to zajęcie mnie to relaksuje!!! Interesuje się historią, bo ten kto nie zna historii, nie zrozumie dnia dzisiejszego. Lubię czytać czasopisma np. „ Historia”, Polityka”, „ Newsweek” oraz „ Wróżka”. Drugą kadencję pełnię funkcje radnej Rady Gminy w Wołowie.

MONIKA HOJŁO

MIEJSCE 3

Pochodzę z Wrocławia, zdecydowałam jednak związać swoje dorosłe życie z Wołowem. Ukończyłam bibliotekoznawstwo, a także zarządzanie na Uniwersytecie Wrocławskim, obecnie pracuję jako nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej w Miękini. W przeszłości przez kilka lat byłam dyrektorem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie. Jako radna chciałabym przede wszystkim zmienić sytuację wołowskich szkół podstawowych, które uważam za niedoinwestowane, brakuje w nich wielu rzeczy, m.in. zajęć dodatkowych czy wycieczek edukacyjnych.

ZBIGNIEW KAPUSTYŃSKI

MIEJSCE 4

Pochodzę z Wrocławia, gdzie ukończyłem Lotnicze Zakłady Naukowe. Jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci. Pracowałem w dużej firmie budowlanej jako st. majster. A przed przejściem na emeryturę ostatnie 20 lat w firmie handlowej. Od siedmiu lat mieszkam w Wołowie. Nie boję się nowych wyzwań. Kiedy zobaczyłem obecną sytuację w Wołowie , kto i jak zarządza, postanowiłem pomóc mieszkańcom. Nie należę do żadnej partii. Moją pasją jest wędkarstwo i co roku organizuję zagraniczne wyprawy wędkarskie.

LEOPOLD OZIMEK

MIEJSCE 5

Jestem seniorem i zamierzam skupić swoją uwagę głównie na ofercie gminnej jaka jest przedstawiona głównie dla tej grupy osób. Dodatkowo z racji wykształcenia i pracy zawodowej bliskie są mi także sprawy służby zdrowia. Uważam, że służba zdrowia w mieście powiatowym powinna działać sprawnie, a jej mieszkańcy nie powinni martwić się o podstawowy koszyk świadczeń, który jest im oferowany. Mam nadzieję, że 7 kwietnia mieszkańcy Wołowa dadzą szansę dla pozytywnej zmiany jaka może zajść w naszym najbliższym otoczeniu.

MICHAŁ SUŁEK

MIEJSCE 6

Prowadzę własną firmę informatyczną w branży IT. Z wykształcenia jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pracuję obecnie jako programista. Chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie i zdobytą wiedzę do realizacji projektów sportowych dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo angażuję się w inicjatywy pozarządowe wspierając lojalne stowarzyszenia. Trzeci sektor w powiecie wołowskim ma duży potencjał, który wymaga uwolnienia i partnerskich relacji.

AGNIESZKA SZERSZEŃ

MIEJSCE 7

Przez wiele lat prowadziłam własną działalność gospodarczą. Z racji tej mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu firmy od podstaw. Dzisiaj pracuję w PepsiCo i zarządzam naszą Wspólnotą Mieszkaniową. Jestem rodowitą mieszkanką Wołowa, która zamierza działać na rzecz rozwoju swojego miasta w spektrum współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami z różnych sektorów.